• Postkaart van de markt in Zelzate, ca. 1910
Postkaart van de markt in Zelzate, ca. 1910
Postkaart van de markt in Zelzate, ca. 1910

Postkaart van de markt in Zelzate, ca. 1910

VVDV_029

Postkaart met afbeelding van de markt in Zelzate, zwart-wit versie en ingekleurde versie. Uitgegeven door postkaartenuitgever Nels en uitgegeven/gedrukt door C. Hamerlinck-Schepens in Zelzate. Opschrift, naast het uitgeverslogo rechts bovenaan: "Selzaete. De Markt. Le Marché". Het jaartal in de poststempels is moeilijk te herkennen, maar dit sfeerbeeld dateert toch voor de Eerste Wereldoorlog.

Hoe de inrichting van een marktdag werd geofficialiseerd in Zelzate:

Er werd een lijst met: ‘...743 handtekeningen van inwooners van de gemeente Selzaete welke eene wekelijksche markt vragen ...’ op de gemeenteraad van 04/05/1912 voorgelegd. ‘Na de voordelen te hebben doen uitschijnen welke de inrichting eener wekelijksche markt aan de bevolking zou schenken, wordt de inrichting ervan in princiep met algemeene stemmen aangenomen. Dag en plaats waar deze zal gehouden worden, zal in eene toekomende zitting besproken worden en vastgesteld.’

Deze vaststelling gebeurde vlug, want in de raadszitting van 30/05/1912 werd beslist: ‘Met algemeene stemmen wordt de wekelijksche markt bepaald op den maandag. De opening der markt zal plaats hebben op 10 juni 1912. De raad beslist dat er op 1 september aanstaande geen plaatsrechten zullen geheven worden. De markt zal aan deze zijde van het park ingericht worden ( aan de vroegere en eerste Oostkade) en de plaatselijke politie zal de kramers hunne standplaats aanduiden. De markt voor de biggen, vee en pluimgedierte zal gehouden worden aan geene zijde der kiosk.’

Deze tekst komt uit het artikel “Wat weet ge van Zelzate” (meerdere delen) door Amedé Velleman, gepubliceerd in het maandblad “De Maardrager“ (eind jaren 1980), uitgegeven door “HOME BLOEMENBOS“ OCMW Zelzate. Home Bloemenbos werd opgericht in 1955 onder de leiding van toenmalig OCMW-voorzitter Amedé Velleman.)
postkaart
Zelzate > Zelzate > Grote Markt
Valére Van de Voorde, bruikleen