Handleiding

Hoe werkt deze Erfgoedbank?

Erfgoedcel Meetjesland beheert zelf geen eigen collecties, maar biedt via de Erfgoedbank de mogelijkheid aan partners om hun collecties publiek te ontsluiten. Concreet betekent dit dat elke partner zelf beslist welk materiaal hij digitaliseert en zelf dit materiaal beschrijft in het collectiebeheersysteem van de Erfgoedbank. Dit materiaal kan dan online komen.

Wat komt online?

Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats materiaal waarvan de partners vinden dat het belangrijk is om dit meer toegankelijk te maken. Dat kan om allerlei redenen: omwille van het onderwerp of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, omdat het materiaal beter te doorzoeken zou zijn... De kerngedachte is steeds de volgende: erfgoed is van en voor iedereen, dus als we het beter toegankelijk kunnen maken.

Elke partner beslist zelf hoe ver zij daarin kan of wil gaan: het materiaal online plaatsen vraagt behoorlijk wat werk. Wat je hier ziet, zal altijd maar een fractie van alle erfgoed betekenen dat zich bevindt in de collecties van heemkundige kringen, archieven, privépersonen... die aan de Erfgoedbank meewerken. Neem zeker contact op met de partner in kwestie als je nog meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de collectie.

Wat komt niet online?

Materiaal waarvan geweten is dat hier nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto's van gekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dit materiaal mag in principe niet zondermeer publiek gemaakt worden. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (100 foto's van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen) zal je minder snel terugvinden. Dit materiaal kan natuurlijk een belangrijke erfgoedwaarde hebben, maar voor de website kiezen we voor aantrekkelijk erfgoed dat de nieuwsgierigheid kan prikkelen en aan het bieden van een divers aanbod. Voor diepgaand onderzoek verwijzen we je graag door naar de collectiehouders.

Hergebruik

Het materiaal dat op de Erfgoedbank staat, mag hergebruikt worden voor persoonlijke doelstellingen. De gebruiksrechten van al het beschikbare materiaal berusten bij de aangegeven collectiehouder of bij externe rechtenhouder(s). Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring, waaronder publieke presentatie, publicatie, gebruik op andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient daarom steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. Dit kan u doen door te klikken op de knop “Hoge resolutie aanvragen”die u in de buurt van ieder object zult terugvinden. De rechtenhouder beslist vrij of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Bij elk publiek hergebruik van materiaal afkomstig van deze website dient www.erfgoedbankmeetjesland.be én de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer. Hier vindt u meer informatie wat dat precies inhoudt. Lees meer