Postkaart van de 'Oude Vaart' in Zelzate, ca. 1907

Postkaart van de 'Oude Vaart' in Zelzate, ca. 1907

VVDV_010

Postkaart van de 'Oude Vaart' in Zelzate, gefotografeerd vóór of in 1907. Opschrift: "SELZAET De Oude Vaart Le Vieux Canal" en aanduiding Uitgeverij Verbaere Cloeckaert. De kaart is in 1907 verstuurd.

Achtergrondinfo: Van "Sasse Vaart" tot "Kanaal Gent–Terneuzen":

In 1547 verleende Keizer Karel V toelating tot het graven van de Sassevaart. De eigenlijke verbinding kwam tot stand door het bouwen van de nodige sluizen en het doorsteken van de dijken.

Om de Sassevaart aan te leggen verbond men tussen Gent en Zelzate een reeks bestaande grachten en waterloopjes tot één geheel. Ze werden uitgediept en verbreed. In Zelzate lag de Braakman (zeearm van de Westerschelde) vlakbij, en zo kwam de vaart te liggen waar nu de Markt is. De Sassevaart sneed Zelzate als het ware in twee stukken.

In 1822 werd een definitief plan opgemaakt dat bij koninklijk besluit bekrachtigd werd: er zou een kanaal worden gegraven tot Terneuzen. De Sassevaart werd Kanaal Gent – Terneuzen in 1827.

De tweede kanaalarm door Zelzate kwam er in 1885, waar nu de sporthal is en het busstation, de Leopardtank staat en het Tweede Gidsen-monument.

In 1909 - 1910 werd de eerste kanaalarm, die door de huidige Grote Markt liep, gedicht (zie andere postkaarten uit de collectie Valère Van de Voorde op de erfgoedbank).
postkaart
Zelzate > Zelzate > Grote Markt
circa 1907
Valére Van de Voorde