• Kaarten Haven van Boekhoute, 1838
Kaarten Haven van Boekhoute, 1838
Kaarten Haven van Boekhoute, 1838
Kaarten Haven van Boekhoute, 1838

Kaarten Haven van Boekhoute, 1838

PrVVDV_031

Drie kaartjes tonen de evolutie van de haven van Boekhoute tot 1838:

Kaart 1: De haven van Boekhoute vóór het verdrag van Munster (1648).

Kaart 2: De haven van Boekhoute gesloten door Nederland vanaf 1690.

Kaart 3: De haven van Boekhoute in 1838.

De kaarten zijn overgenomen uit het boek: "RECHERCHES HlSTORlQUES sur les Voies d'Ecoulement des Eaux des Flandres à l'occasion du PROJET DE LOI relatif à la construction du Canal de Selzaete à la Mer du Nord", uitgegeven in Brugge in 1838. Achteraan in het boek is er een grote landkaart in bevestigd, aan de rand daarvan zijn deze drie detailkaarten opgenomen.

Het boek, met rugvermelding CANAL DE SELZAETE, is geschreven in de Franse taal door Kanunnik Jozef O. Andries, een grote voorvechter van het kanaal en volksvertegenwoordiger in het Nationaal Congres. Hij was de grote promotor voor de realisatie van dit afwateringskanaal.

Het Leopoldkanaal, ook "Kanael van Selzaete” genoemd, werd in 1846 - 1848 gegraven. Het kanaal moest het overtollige polderwater laten afvloeien en de gronden uitdrogen om zo verlost te zijn van de hoge luchtvochtigheid die de bevolking deed lijden aan de zogenaamde "polderkoortsen".

Een oplossing werd voorgesteld in de vorm van een kanaal dat van Heist tot Selzaete zou lopen en dus tegelijkertijd een extra verbinding zou vormen tussen de Noordzee en het kanaal Gent - Terneuzen.

In Boekhoute werden de graafwerken echter gestopt. Het kanaal heeft daarom nooit helemaal beantwoord aan zijn oorspronkelijke bestemming. De graafwerken van Boekhoute tot Selzaete zijn er nooit gekomen.
kaart
1838
Valére Van de Voorde, bruikleen