Vormsel Ilse Welvaert, 1987

Vormsel Ilse Welvaert, 1987

PrSVL_001

In 1987 deden Ilse Welvaert, dochter van Simonne De Vleesschauwer en Etienne Welvaert, en neef Kristof Welvaert hun plechtige communie. Het vormsel en de plechtige communie werden toen gescheiden van elkaar en vonden niet plaats op dezelfde dag, zoals dat vandaag wel vaak het geval is. Het vormsel ging door op een weekdag, de communie ontvingen de communicanten op zondag. Alle communicanten droegen een wit kleed, maar dat voor de jongens verschilde van het kleed voor de meisjes, die ook een hoofdkapje droegen. Op de foto zien we Ilse samen met de andere communicanten arriveren in de parochiekerk van Rieme. Vooraf verzamelden alle communicanten bij de pastorij waar ze werden opgewacht door de pastoor. In een lange rij vertrok de stoet communicanten dan richting de parochiekerk, waar de plechtige communie doorging.
foto
1987