Programmaboekje klokkenwijding Sint-Barbarakerk Rieme, 1964

Programmaboekje klokkenwijding Sint-Barbarakerk Rieme, 1964

PrMM_027

Op 31 mei 1964 werden de drie klokken van de nieuwe Sint-Barbarakerk van Rieme feestelijk ingewijd. De wijding ging gepaard met een processie, maar ook met feestelijkheden zoals de vertoning van een kleurenfilm en een optreden van het lokale theatergezelschap. De eerste klok van de kerk van Rieme hingen in de eerste parochiekerk van Rieme die in 1935 in gebruik werd genomen. In 1940, door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Op 10 mei 1940 zorgde de oorlog voor zware schade aan de kerk, waardoor die drie maanden lang niet kon gebruikt worden. De toren, het dak en ook de klok was er zwaar aan toe. Met hulp van het Provinciaal Kommissariaat van Wederopbouw werd de kerk hersteld en de klok hergoten. Eind januari 1943 werd de klok teruggehangen in de toren en in stilte gewijd. Op 27 juli 1944 was het terug zo ver: opnieuw werd de kerk zwaar beschadigd. De genadeslag volgde op 18 augustus, toen de kerk samen met 167 huizen in het dorp van Rieme met de grond werden gelijk gemaakt. De parochianen weken noodgedwongen uit naar de kerk van Ertvelde. Na de bevrijding van Rieme in september 1944, werd er een noodkerk gebouwd op het puin van de parochiezaal met bouwmateriaal van de vernielde zaal, de kerk en de scholen. Het klokje in het torentje van de noodkerk was afkomstig van de stedelijke beiaard van St Quentin in Frankrijk. Het klokje werd geschonken door de familie van de beiaardier van Quentin, de familie Duquenne. In 1953 werden de voorbereidingen voor de nieuwe parochiekerk getroffen, in 1955 werd ze in gebruik genomen. Al in september 1955 kreeg de kerk ook terug een klok. De klok werd gegoten door firma Horacantus uit Lokeren, woog 487kg en had een la-klank. Peter van de klok was E.H. Vit. Walraevens, de directeur van de Sint Jan Baptist instelling in Zelzate, meter was Martha Fouquaert-Cocquit. Het plaatsen van een klokkenstoel, voorzien van drie klokken, en de automatische luidapparatuur werd gefinancierd met giften die ingezameld werd door E.H. De Backere, de derde pastoor van de parochie van Rieme. In 1964 werd de klokkentoren vervolledigd met nog twee klokken. De eerste klok is een Onze Lieve Vrouw klok, de ‘Heilige Maria’. De klok heeft een si-klank en weegt 338kg, net zoals de eerste klok in de eerste kerk. Om die reden werd de klok ook door het Ministerie voor Wederopbouw bekostigd. Meter was Maria Van Baeveghem-Volckaert, peter was Lieven Ryckaert. De tweede klok ‘Heilige Evarist’ werd genoemd naar E.H. Evarist Van de Calseyde, woog 224 kg en is een do-kruis. De kerkfabriek bekostigde de klok ten dele. Meter van de klok was Irène Bracke-De Jaeger, peter was Henri Hoste. Ook deze klokken werden gegoten door firma Horacantus in Lokeren.
programma
1964