• [BLANK]

Duplicaat van een trouwboekje uit 1927

Inventarisnummer
EM_9009

Beschrijving
Duplicaat van het trouwboekje van F. Van de Velde en M. Van Hijfte, gehuwd in Eeklo op 30 januari 1889. Met vermelding van hun negen kinderen en een uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek, waarin een opsomming wordt gegeven van de rechten en plichten van gehuwden.
Plaatsen
Eeklo
Verwerving
Staf De Roo, bruikleen


Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer. Hier vindt u meer informatie wat dat precies inhoudt. Lees meer