Duplicaat van een trouwboekje uit 1927
Duplicaat van een trouwboekje uit 1927
Duplicaat van een trouwboekje uit 1927
Duplicaat van een trouwboekje uit 1927

Duplicaat van een trouwboekje uit 1927

EM_028

Duplicaat van het trouwboekje van F. Van de Velde en M. Van Hijfte, gehuwd in Eeklo op 30 januari 1889. Met vermelding van hun negen kinderen en een uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek, waarin een opsomming wordt gegeven van de rechten en plichten van gehuwden.
Eeklo > Eeklo
Staf De Roo, bruikleen