Plezier met 13 in een plezierbootje, anno 1933

Visserij
BOU_022

13 personen zijn er te tellen in dit kleine plezierbootje. Meer info over deze foto's is er vooralsnog niet, enkel dat de foto's ooit toebehoorden aan Deheer Georges Turtelboom en dateren van 24 juni 1933. Reeks van 3 foto's.
foto
Georges Turtelboom, schenking