Petrus Soens

Petrus Soens

2013deel2(357)

Peejken Schoen (volksmond) echte naam: Petrus Soens. De hondenkar voerde hem naar zijn landerijen. Hij was een
kleine boer en staat op de foto samen met zijn vrouw Emilie. In Aveschoot
Kaprijke > Kaprijke > Aveschoot
hondenkar
Hubert Spanhove, bruikleen