Over deze website

Erfgoedbank Meetjesland is een project van Erfgoedcel Meetjesland en kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Auteursrechtenverklaring

De deelnemende instellingen hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en geluidsfragmenten op Erfgoedbank Meetjesland te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden en geluidsfragmenten opgenomen in Erfgoedbank Meetjesland liggen bij de diverse deelnemende instellingen, die u terugvindt onder ‘partnercollecties’. Andere beelden en geluidsfragmenten werden opgenomen in de Erfgoedbank met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.

Indien u meent dat één van de deelnemende instellingen ongewild het portretrecht of het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer dan Erfgoedcel Meetjesland via erfgoedcel@comeet.be. De Erfgoedcel contacteert dan de desbetreffende instelling zodat de situatie kan worden rechtgezet.

 

 

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend
comeet - cultuur in het meetjesland logo Vlaamse Overheid logo Europa Provincie Oost-Vlaanderen Leader+

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.